topimage.png

                                                    Kulatý stůl

 

V úterý 3. června 2014 od 17:00 do 18:00  na téma

 

„Co je MABC-2 a jak může pomoci v hodnocení motorického vývoje dětíkulaty stul?“

 

Záměrem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:

·         Jaká je současná situace v dostupnosti a užívání metod hodnocení

motorické způsobilosti dětí v České republice ?

·         V čem se liší a podobají potřeby diagnostiky motoriky dětí v tělesné výchově, pedagogicko-psychologickém poradenství, fyzioterapii a dětské neurologii?

·         Může být Test motoriky MABC-2  vhodným nástrojem pro diagnostiku

motoriky dětí a identifikaci vývojové poruchy pohybové koordinace?

·         Co o tom říkají výzkumy ?

Diskuse u kulatého stolu se zúčastní pozvaní panelisté se vstupními referáty.

Diskuse bude doplněna videoukázkami Testu MABC-2 u předškolních a školních dětí.